logo dupral

Expert in gebogen dak- en gevelbekleding

Postbus 5, 3760 AA, Soest
E-mail: info@dupral.nl
Tel: 00 31 (0)35 6022104
Fax: 00 31 (0)35 6017909
The Netherlands

Privacyverklaring Dupral B.V.

 

Verzamelen en gebruiken van persoonsgegevens

Graag maken wij u er op attent dat wij de persoonsgegevens die u ons vertrekt zullen verzamelen en gebruiken omdat dit noodzakelijk is om een eventuele overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren.
Dat geldt zowel voor onze klanten als voor partijen bij wie wij zaken en/of producten inkopen.

Bent u een (potentiele) klant van ons, dan gebruiken wij uw gegevens om u een offerte te kunnen aanbieden, te kunnen bepalen aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of product dient te voldoen, zaken te kunnen leveren of werkzaamheden voor u te kunnen verrichten, te kunnen factureren en met u vlot en efficiënt te kunnen communiceren over de uitvoeringsaspecten van de overeenkomst.

Bent u een (potentiele) leverancier of andere opdrachtnemer dan zijn uw persoonsgegevens eveneens noodzakelijk voor de sluiting en uitvoering van de overeenkomst. Bij inkoop is dat nodig om u te kunnen laten weten aan welke specificaties of wensen een bepaalde zaak of dienst wat ons betreft dient te voldoen, een offerte-aanvraag te kunnen toesturen of een bestelling bij u te kunnen plaatsen, uw facturen te kunnen betalen en vlot en efficiënt met u te kunnen communiceren over andere aspecten van de overeenkomst.

U bent niet verplicht om ons uw persoonsgegevens te verstrekken. Als u ons geen of onvoldoende persoonsgegevens verstrekt, dan is het echter wel mogelijk dat wij aan de hiervoor genoemde werkzaamheden geen uitvoering kunnen geven.

Doorgifte aan derden

In verband met de uitvoering van een eventuele overeenkomst met u is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verstrekken aan partijen die in onze opdracht werkzaamheden uitvoeren. Wij zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verkopen.
Verder maken wij gebruik van Microsoft Office en de bijbehorende opslagmogelijkheden voor e-mails en andere bestanden.

Cookies

Op de website wordt gebruik gemaakt van cookies. Met behulp van Analytics cookies kunnen wij zien welke pagina’s worden bezocht en waarop gezocht wordt binnen onze site. De Functionele cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website. Hiervoor maken wij gebruik van Google Analytics. Via Google Analytics worden geanonimiseerd gegevens verzameld.

Bewaarperiode persoonsgegevens

Indien u een offerte bij ons heeft opgevraagd, zullen wij u gegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact verwijderen. Ook indien wij een offerte van u hebben ontvangen, maar geen klant van u zijn geworden, zullen uw persoonsgegevens uiterlijk één jaar na ons laatste contact worden verwijderd. Bent u wel klant bij ons geworden of wij bij u, dan zullen wij uw persoonsgegevens bewaren voor de duur van zeven jaar na het einde van het boekjaar waarin de overeenkomst met u volledig is uitgevoerd. De periode van zeven jaar komt overeen met de periode waarbinnen wij verplicht zijn onze administratie te bewaren voor de Belastingdienst. Na afloop van deze periode zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen.

Uw rechten

U heeft het recht om ons te vragen om uw eigen persoonsgegevens te mogen inzien. Als daartoe aanleiding bestaat, kunt u ons verzoeken om aanvulling van uw persoonsgegevens of om het wijzigen van onjuistheden. Daarnaast heeft u het recht om te vragen om uw persoonsgegevens te wissen of het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken. Om uw rechten te kunnen uitoefenen kunt u zich wenden tot de directeur van Dupral B.V. (info@dupral.nl). Ook met vragen of voor meer informatie over het verzamelen en gebruiken van uw persoonsgegevens kunt u uiteraard contact met ons opnemen.